Monthly Archives: ספטמבר 2012

דומיין בעברית

דומיין בעברית מאבד כריזמה

בעבר, הייתה מגבלה טכנולוגית של שימוש באותיות לטיניות בלבד בכתובות דומיין. המערכות המרכיבות את רשת האינטרנט צריכות לדבר בשפה משותפת ובעבר שפה זו הייתה אנגלית. טרם תור הזהב של מנועי… Read more »